Pisos de lloguer

Els habitatges de lloguer amb serveis són una alternativa a la necessitat d'habitatge per a persones grans amb dificultats.
Aquest 19 habitatges els va construir la Societat Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès rehabilitant uns edificis antics al centre de la vila, concretament al carrer dels Ferrers, a la antiga escola de Cal Mencia. 17 d'aquests habitatges van ser adquirits per la Fundació Amàlia Soler i els altres dos són propietat de la Parròquia de la Trinitat com a canvi per la cessió d'un immoble per tal de fer els pisos una mica més grans.
Aquests habitatges reuneixen les condicions adequades perquè les persones grans amb necessitats gaudeixin de més seguretat amb uns determinats serveis. També permeten l'accés ràpid als serveis bàsics de la comunitat ja que són molt cèntrics.
Els pisos ofereixen unes condicions per facilitar l'autonomia personal dels i les residents i afavorir ala vida comunitària. També s'han dissenyat per ser funcionals, adaptats, tenint en compte, a més, criteris de sostenibilitat i estalvi energètic, com l'escalfament d'aigua sanitària mixta.
L'equipament del edifici ha estat subvencionat per la Generalitatd e Catalunya a través de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
La Fundació Amàlia Soler, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans, gestionar aquest 19 habitatges amb l'ànim de donar resposta una vegada més a les necessitats d'habitatge de la gent gran per tal de fomentar i incrementar el seu benestar.

L'edifici

 • 14 pisos d’un dormitori (aprox. 40m2)
 • 5 pisos de dos dormitoris (aprox. 50 m2)
 • Espais comuns
 • Sala polivalent per fer activitats (gimnàstica, lectura, tallers, puzzles...)
 • Bugaderia
 • Terrat

Serveis

 • Gestió dels manteniments i reparacions dels equipaments.
 • Gestió de rebuts mensuals de lloguer.
 • Programació i neteja dels espais comuns a càrrec de treballadores de la Fundació i compra dels diferents productes utilitzats.
 • Servei de consergeria, dilluns  dijous.
 • Coordinació del servei de callista mensual.
 • Seguiment de l’estat de conservació dels pisos.

Llegeix més...

Sol·licitar un pis

Per informació: Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès al carrer de la Cort, 14, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 i dimarts i dimecres de 16:30 a 19:00, on hi ha un registre permanent d’admissió de sol·licituds

 

En l’adjudicació dels habitatges NO es tindrà en compte l’ordre de presentació de sol·licituds.

Llegeix més...